Kristiansand starter testordning med Aktivitetsguide
( 05.09.2019 )

Aktivitetsguide er en ressursperson som arbeider for å hjelpe barn og ungdom som står utenfor inn i idrettslagenes ordinære aktivitet.


Kristiansand Idrettsråd har mottatt bevilging fra NIF for å kunne starte opp satsning på «Aktivitetsguide».

En «Aktivitetsguide» er en person som arbeider for å få barn og ungdom som står utenfor, inn i idretten. En meningsfull og aktiv fritid er viktig for alle, og har stor verdi for både voksne og barn.

«Aktivitetsguide» har vært et populært tiltak i Tromsø Kommune, der idrettsrådet har hatt mere enn 400 barn gjennom ordningen de siste 4 år. Kristiansand har sett til Tromsø og mener at ordningen er et enestående tiltak som med stor fordel også bør igangsettes i Kristiansand.

I Kristiansand Idrettsråd har man siden november 2018, i samarbeid med NAV, forberedt seg på ordningen gjennom å tilnærme seg målgruppen, leite etter egnete kandidater til jobben og få på plass et rammeverk. Nå får Kristiansand tilført midler fra IMDI via Norsk Idrettsforbund, så man kan starte en testpilot for å se om ordningen kan fungere like bra i Kristiansand.

 

Les mer om ordningen på undersidene våre.