Innkalling til årsmøte i Kristiansand idrettsråd
( 25.02.2019 )

Kristiansand idrettsråd avholder årsmøte tirsdag 26. mars kl 1830 i Q42(Kristiansand konferansesenter). Saksliste med sakspapirer sendes ut 1 uke før årsmøtet. Som foregående år gis de kr 3000 fra lokale aktivitetsmidler(LAM) til de klubber som er representert på årsmøtet og har medlemmer under 20 år.

Påmelding og informasjon: Innkalling årsmøte.