Organisering
( 27.02.2002 )

VISJON: IDRETTSGLEDE FOR ALLE I KRISTIANSAND

Idrettsrådet er et fellesorgan i kommunen for all idrett som er registrert i Norges Idrettsforbund.

Idrettsrådet er lagenes talsrør overfor kommunen. Idrettsrådets oppgave er å arbeide for best mulige forhold for idretten, herunder samarbeide mellom lagene og de kommunale myndighetene og mellom lagene og idrettskretsen.

Idrettsrådet kan også arbeide med saker av økonomisk interesse for lagene i kommunen og forsøke å arrangere inntektsgivende tiltak. Dette arbeidet er i hovedsak organisert i Stiftelsen Sportikus.