Oversikt 2017

Oversikt over styret og komiteer

Styret

Leder; Stein Tore Bakke

Nestleder; Roar Bakken

Styremedlemmer: Børge Støle, Kjetil Midtbø og Evy Anita Hårtveit

Styremedlemmer fra løpskomite Daniel Laudal leder , rally  Kjell Olsen, bane Preben Løland, drifting Ørjan Fuglestveit.

1 vara: Terje Gjevang

2. Vara. Paul Storholt

Løpskomite

ida Marie Eriksen, Pernille Herstad, Petter Olsen, Joachim Øvland,  Eirik Førland,  Daniel Laudal  (leder)og Evy Anita Hårtveit

Treningskomite

Jørn Rødland, Magne Svardal, Stein Svardal ( leder) , Anders Ubostad, Ernst Atle Larsen,

Banekomite

Fredrik Klepp,  Martin Rokoengen, Håvard Holte,Preben Løland( leder) Arnt Gustav Olsen, Paul Storholt og Roy Kristiansen.

Støttegruppe

 

Rallygruppe

Arne Melhus,  Kjell Ivar Erland, Ådne Jensen,  Kjell Olsen ( styrerepresentant), Stein Svardal.

Driftingkomite

Ørjan Fuglestveit ( leder), Øyvind Eikså, Helge Ougland& Kim Andre Håland.

Valgkomite

Leder  Endre Olsen, Nesteleder Søren Snartemo , Medlem Tommy Håland og Vara Jarl Ivar Bendixen

Revisor: Lennart Bakken og Tor Arvid Kristensen

Politiattestansvarlige: Børge Støle , Stein Tore Bakke og Evy Anita Hårtveit