Tilskudd til kultur- og fritidsformål
( 03.03.2006 )

En del søknadsfrister for støtte fra Kristiansand kommune har søknadsfrist 1. april.

Dette gjelder bl.a. driftsstøtte, husleiestøtte, kurs/opplæring

Se kommunens nettsider: www.kristiansand.kommune.no - se søknader , eller henvendelse i Byhallen tlf 38 07 50 25.