Innkalling til ekstraordinært årsmøte i idrettsrådet 22. desember!
( 08.12.2004 )

Til

            Idrettslagene

            Bedriftsidrettskretsen

 

 

 

 

 

 

                                                                                              7. desember  2004.

 

 

 

 

 

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE I IDRETTSRÅDET

 

Det kalles med dette inn til ekstraordinært årsmøte i Idrettsrådet

 

22. desember  2004 kl. 19.00 hos Sonans Privatgymnas i Markensgate.

 

 

Saksliste: 1. Forslag til å avvikle Stiftelsen Sportikus

                                                 2. Forslag til representasjon på IRs årsmøte.

 

Ved påmelding til årsmøtet, vennligst benytt vedlagte skjema som bes returnert til Idrettsrådet på fax: 38020598 eller e-post: geir.thorstensen@idrettsradet.no

 

 

innen 21. desember 2004.

 

 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen

IDRETTSRÅDET

 

 

Geir Thorstensen

daglig leder

 

 

Til

            Idrettsrådet

            Postboks 45l

            4664 Kristiansand

 

 

 

 

 

 

PÅMELDING/FULLMAKT TIL EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 22. DESEMBER 2004

 

Årsmøte i Idrettsrådet består av:

 

a.                  Idrettsrådets styre

b.                  1 representant fra hvert idrettslag

c.                  12 representanter fra bedriftsidrettskretsen

 

 

Fra: …………………………………………………………………., møter som

                                               idrettslag

 

representant til Idrettsrådets årsmøte ………………………………………………………..

                                                                       navn representant (blokkbokstaver)

 

Dessuten møter følgende som observatører:

 

 

……………………………………………

 

……………………………………………

 

 

 

 

 

…………………………………………..                ……………………………………..

            dato/sted                                                                    sign formann

 

 

 

PÅMELDINGSFRIST: 21. desember 2004

e-post: geir.thorstensen@idrettsradet.no

fax:      38020598

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE I IDRETTSRÅDET

ONSDAG 22. DESEMBER 2004 KL. 19.00

HOS SONANS PRIVATGYMNAS.

 

 

SAKSLISTE:

 

SAK     1.                     Åpning.

SAK     2.                     Godkjenning av fullmakter.

SAK     3.                     Godkjenning av innkalling og av saksliste.

SAK     4.                     Konstituering, valg av dirigent, referent og personer

som signerer protokollen.

SAK     5.                     Forslag til avvikling av Stiftelsen Sportikus..

                                            

SAK     6.                     Forslag til årsmøterepresentasjon for idrettsrådet.