'Hovedsiden', 'demopage' => 'Demo', 'pricing' => 'Forhandlere', 'references'=> 'Referanser', 'contact' => 'Kontakt oss', 'email' => 'salg@interweb.no', 'welcomemsg'=> 'Velkommen til JustMake Portalen...', 'loginerror'=> 'Feil brukernavn eller passord, eller din konto er enda ikke aktivert.

PS: Dersom du har en eldre JustMake konto må du gå til www.justmake.net og logge inn der.', 'logoutmsg' => 'Du ble logget ut!', 'findtime' => 'nor' // FÅ TID TIL ANDRE TING MED ) : array( 'mainpage' => 'Main page', 'demopage' => 'Demo', 'pricing' => 'Prices', 'references'=> 'References', 'contact' => 'Contact Us', 'email' => 'sales@interweb.no', 'welcomemsg'=> 'Welcome to the JustMake Portal...', 'loginerror'=> 'Wrong username or password or your account have not yet been activated.

PS: If you are an early JustMake customer you have to go to www.justmake.net to log on.', 'logoutmsg' => 'You have been logged out!', 'findtime' => 'eng' // FIND TIME FOR OTHER TASKS WITH ) ; $text_more = hentvar('les_mer'); /* load and instanciate used classes */ include("../www3/classes/article.php"); include("../www3/classes/forms.php"); include("../www3/classes/rssclass.php"); include("../www3/lib/menu_bullets.php"); $menu_bullets = new MenuBullets; $article = new article; if(!is_object($menu)) $menu = new menu; $form = new form; $hasforms = true; $menu->GetSettings(); if($kundeid != $menu->mCustId) { unset($menu); $menu = new menu; unset($wforum); unset($shoppen); } if($expand) $menu->mExpand=$expand; $menu->mExplode = explode(",", $menu->mExpand); $menu->mActiveId=$menu->GetActiveId(); if($menu->mActiveId*1 && $CustType!=9) { $modul_id_result=kquery("select modulid from meny where menyid=$menu->mActiveId" ,$kundeid); $modul_id=@mysql_result($modul_id_result, 0); } if(!$show) { if($menu->mActiveId) $show=$menu->mActiveId; else $show=$menu->InitFirstChoice(); } if (!isset($fornavn)) $fornavn = '[fornavn]'; if (!isset($etternavn)) $etternavn = '[etternavn]'; /* start document generation */ ?> <?=$HTTP_SERVER_VARS["HTTP_HOST"];?> onLoad="ShowAndTimeOut_v2()">
 
 
  " onclick="clearform('loginninfo[firmanavn]')">
  " onclick="clearform('loginninfo[bnavn]')">
 
 
 
 
 
 

*/ ?> 
lagtoppmeny(); ?> 
  
Lyst til å forhandle
JustMake?